Thursday, 8 December 2011

den praktiska uppgiften - park pavilion - ARKITEKTUR S 3-1997 sweden
 
sverre fehn ritar de figurer som barn ritar, marken, solen, trädet, och mäniskan, som ett utgånsgspunkt.
 
så börjar boken frames levels, linjer, plan som arkitektens verktyg för ett sökande, forskande, undersökande arbete. en ram kring viktiga händelser, en repertoar, en referenslista av rumsliga situationer, mönster som mäniskorna har gjort på jorden.
 
den konstnärliga konsekvensen, att undersöka det som berör.
 
fredrik lund
 
 
 

No comments:

Post a Comment